Disclaimer

Het samenstellen van de website¬†www.vondelplein.nl¬†gebeurt met grote zorg. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina’s terecht is gekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Zowel het Gezondheidscentrum Vondelplein, de medewerkers van het gezondheidscentrum als de maker van de website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op deze website staan enkele links die verwijzen naar internetpagina’s van verschillende medische disciplines die gehuisvest zijn in het gezondheidscentrum. Op de inhoud van deze pagina’s heeft het Gezondheidscentrum Vondelplein en de maker van deze website geen enkele invloed. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.